Keping Cahaya Ketegasan

Keping Cahaya Ketegasan 1

Keping Cahaya Ketegasan 2

Keping cahaya ketegasan mewarnai gemerlap menara kema’rifatan. Menjadikan pesona keagungan terhiaskan oleh cahaya sejati Sang Ilahi Robbi.

Deru pendar keabadian kan berkilauan mewarnai keragaman ruang dan waktu, menembus relung seluruh makhluk di bumi-Nya.

Pijaran sucinya takkan terpadamkan oleh hembusan badai kemunafikan dan kemusyrikan. Segalanya kan terbimbingkan tuk kembali pada sudut kemurnian cahaya Sang Ilahi Robbi.

Keping cahaya kewibawaan mengukirkan garis – garis keharmonisan, tuk sebarkan benih keselarasan dalam setiap ruas kalbu manusia, ciptaan Sang Ilahi Robbi.

Detak nadi kepatuhan kan terbiaskan oleh keragaman sinar keazalian dari sucinya Nur Ilahiyah, membentuk alur kemurnian tuk seluruh makhluk di bumi-Nya.

Pendaran silau bintang ma’rifat takkan terpecahkan oleh meteor kemunafikan. Segala pancarannya tlah ternaungi oleh Genggaman Sang Ilahi Robbi.

Cahaya adalah suci, tersucikan oleh An Nur – Nya.

Memancarkan kesucian yang tak terhingga, menerangi seluruh alam semesta.

Memancarkan kemurnian yang tak terhingga, membimbing seluruh umat manusia.

Memancarkan ketegasan yang tak terhingga, menguatkan seluruh jiwa manusia.

Memancarkan ketegakan yang tak terhingga, menopang seluruh pilar alam semesta.

Bidang kema’rifatan adalah pondasi ruh dan jiwa manusia, memperkokoh kemandirian ruh menuju pintu keazalian Sang Ilahi Robbi.

Rusuk kema’rifatan adalah penopang ruh dan jiwa manusia, menopang ketegakan kalbu tuk tertunduk patuh pada Sang Ilahi Robbi.

Sudut kema’rifatan adalah pengikat ruh dan jiwa manusia, menjaga kelembutan nurani dan pikir tuk memasuki ruang Azali Sang Ilahi Robbi.